Mindfulness at Work for Sustainability | LEVEL
Dekorativ bild

Mindfulness at Work for Sustainability | LEVEL

Att bygga ett företag kan vara stressigt. Rätt tankesätt hjälper dig att tydligare se ditt nästa steg. Kom och prova på några tekniker i mindfulness - medveten närvaro.

Lär dig hur du använder mindfulness på jobbet för att hjälpa dig, partners och anställda att hantera livets oväntade händelser som ofta ökar stressen på kontoret. Teknikerna du får med dig från denna workshop hjälper dig att se ditt projekt tydligare och hur du kan möta känslomässiga, mentala och fysiska hinder medan du arbetar mot dina mål.

 

Mindfulness har blivit allt viktigare på arbetsplatsen som ett sätt att minska stress. När vi bygger ett företag från grunden känner vi ofta pressen av allt på en gång. Medveten närvaro hjälper dig att hålla fokus och vara effektiv.

 

I över ett decennium har forskning visat på effekten av mindfulness-metoder när det gäller att skapa en positiv och produktiv affärsmiljö. Forbes Magazine sammanfattar det på följande sätt: "Mindfulness ger anställda tillåtelse och utrymme att tänka - att vara närvarande - vilket leder till mental smidighet, motståndskraft och självmedvetenhet. Dessutom kan mindfulness minska känslomässig utmattning, öka öppenheten för nya idéer och utveckla medkänsla och empati." Även om citatet fokuserar på medarbetaren, gäller detsamma för arbetsgivare, entreprenörer och ledare.

 

Instruktör: Corinne Trang är verksamhetsledare och affärsutvecklare på LEVEL Malmö. Hon har varit entreprenör sedan 1994 och har arbetat med projekt över hela världen. Hon mediterar och utövar medveten närvaro dagligen för att förebygga stress kopplad till ämnen som projektledarskap, entreprenörskap och utbrändhet. För 12 år sedan började hon ett samarbete med sin mentor Dennis Bank, psykiater samt Yale- och Harvard alumni , och Ayurveda-forskare Dr. Naina Marbelli för att bli certifierad holistisk hälsorådgivare och meditationscoach. Corinne har hjälpt både företag och privatpersoner att implementera mindfulness-metoder i deras liv och företagskultur.

Läs mer och anmäl dig här.