Sustainable Development Goals
Dekorativ bild

Working and living sustainably | Workshop at LEVEL

Har du koll på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling? Kom på vår workshop och lär dig mer om hur du kan tänka kring dem när du startar upp eller driver ditt företag. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Nu lär vi oss hur och sätter igång!

Världen står inför enorma ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. De globala målen för hållbar utveckling, eller kort ”de globala målen”, antogs av FN 2015 som en gemensam uppmaning till handling. Regeringar över hela världen har anslutit till målen eftersom de förstår fördelarna med att arbeta och leva hållbart. Hur kan vi bidra med vår del och vara en del av lösningen? Kom så tar vi reda på det tillsammans!

Vad vi gör i vår vardag påverkar oss alla. Våra handlingar – gjorda medvetet eller omedvetet – har inverkan på världen vi lever i nu och den vi lämnar efter oss till kommande generationer.

Läs mer och änmäl dig här.