Om Mobilia

Från köpcentrum till nytt stadskvarter

Dekorativ bild

Från köpcentrum till nytt stadskvarter

Mobilia ägs och drivs av Atrium Ljungberg som är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Huvudinriktningen är att äga, utveckla och förvalta fastigheter - framför allt för handel och kontor på Sveriges tillväxtmarknader Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Bolagets arbete handlar om att få platser att utvecklas och växa. Ambitionen är att skapa attraktiva mötesplatser och helhetsmiljöer där handel och kontor möter andra typer av verksamheter - såsom boende, kultur, service och utbildning. Varmt välkommen till Mobilia!

Fakta om Mobilia

Invigt: 1968
Ägare: Atrium Ljungberg
Antal butiker: ca 100
Antal besök 2022: ca 13 miljoner
Omsättning 2022: ca 1.8 Mdr SEK
Kommersiell yta 2022: 58 000 kvm
Antal p-platser: 1300
Antal gratis cykelparkeringar: 600
Personal: ca 1100