Från textilfabrik till levande stadskvarter

Från textilfabrik till levande stadskvarter

Dekorativ bild

Från textilfabrik till levande stadskvarter

Idag är Mobilia ett levande grönt stadskvarter med handel, bostäder, restauranger och service och vi värnar om vårt historiska arv från 1899 då Mobilia var en textilfabrik.

Mobilia har varit en del av Malmö i drygt 50 år och vi känner att vi är en miniatyr av Malmö, vilket vi är mycket stolta över. I Malmö finns en atmosfär som låter historia och framtid, trend och tradition att umgås på ett otvunget och avspänt sätt.

Och det är också precis vad vi vill förmedla med Mobilia, där vårt kvarter kapslar in det bästa Malmö har att erbjuda. Vi förändrar, finputsar och förädlar hela tiden vårt erbjudande.

Industriarvet skapar en attityd och själ som gör Mobilia unik, äkta och personlig. Precis som att staden är i förändring så är vi också det, vi bygger kontinuerligt om och förbättrar vårt starka utbud. På Mobilia möts olika kulturer, unga och gamla, historiska byggnader och modern arkitektur. Under de senaste åren har ett nytt Mobilia växt fram och vi kommer att fortsätta den resan tillsammans med malmöborna. 

Kort och gott ett Mobilia där precis alla ska känna sig välkomna!