Sök och hitta i Mobilia

Varje år drabbas ca 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp och det är bara ca 500 av dem som överlever. När en människa drabbas av ett plötsligt hjärtstopp förlorar personen snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Det är då avgörande för personens överlevnad att få hjälp så snart som möjligt. Får den drabbade en stöt från en hjärtstartare inom 180 sekunder har den 75 % mer chans att överleva. Användning av en hjärtstartare är tillsammans med hjärt-lungräddning den viktigaste åtgärden!

Det du bör göra när du misstänker att någon drabbas är:
Steg 1: Ring först och främst 112 för att kalla på ambulans. Försök även att få hjälp av människor omkring dig.
Steg 2: Hjärt- och lungräddning. När du larmat 112 och de förstått att det rör sig om ett hjärtstopp kommer du via telefonen att få instruktioner av larmoperatören i hur du utför hjärt- och lungräddning.
Steg 3: Be någon i närheten att hämta en Hjärtstartare. Hjärtstraten ger tydliga, talande instruktioner vid kompression och uppehåll. Hjärtstartare finns på två platser på Mobilia.

Här finns Hjärtstartare på Mobilia:
Södra byggnaden: Kundgång markplan vid Cervera.
Centrumhuset: Kundgång markplan vid uppåtgående rulltrappa mitt i kundgången samt utanför Barnläkargruppen Sparta på plan 2.