NUAD THAI NORDIC

NUAD THAI NORDIC (Utbildnings- och certifieringscenter)

Från Malmömodellen till nordiskt samarbete Thaiwise arbetar för att stödja, stärka och utveckla thailändska kvinnors möjligheter inom thaimassageverksamheter i Sverige. Ett arbete som även har fokus på ökad inkludering och kunskap kring det svenska samhället.

Arbetet startade i Malmö där vi sedan 2020 samarbetet med Malmö stad, Nyföretagare Centrum Öresund och Thailändska ambassaden i Stockholm. Under 2023 tas nästa steg för ny utveckling, samverkan och ökade möjligheter för målgruppen genom;

  • Att ett fortsatt arbete sker för att skapa fler medlemssalonger till projektet i andra städer runt om i Sverige samt etablera internationellt samarbete med grannländer i Norden med samma mål.
  • Att höja standarden på thaimassageverksamhet inom varje land för att bli accepterad och skapa en bra bild för thaimassage som har listats av UNESCO som "Thaimassage" (Nuad Thai, traditionell thaimassage) som en representant för mänsklighetens immateriella kulturarv sedan 2019.
  • Att stödja kvinnornas kunskaper om sina rättigheter i samhället.

I mars 2023 öppade vi NUAD THAI NORDIC : Training & Certification Centre vid Mobilia köpcentrum, Malmö, Sverige som skall  vara ett heltäckande lärandecenter med en massagesalong som en förebild för ett etiskt hållbart företag, utbildningslokaler och kontor som skall fungera som  ett koordinerande centrum mellan medlemsländerna i den nordiska gruppen för att utvidga Malmömodellen till hela Norden.

Malmömodellen innehåller följande:

  • Minimum 150 timmars NuadThai utbildning.
  • En kurs om social orientering.
  • En företagsutbildning och individuell rådgivning.
  • Inspektion av miljöförvaltningen.

Se vidare om Malmömodellen www.nuadthai.se

I anslutning till centret finns en professionell Ayurvedic Nuad Thai massagesalong tillgänglig för allmänheten. Salongen är speciellt utvald för att visa på en etisk, professionell NT verksamhet. Se www.ayurvedic-nuadthai.se för mer information.